Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong câu  Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ

Trong câu  Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong câu:  Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Cây gạo được so sánh với gì?căn cứ nội dung bài So sánh


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài So sánh

Giải chi tiết:

Cây gạo được so sánh với một tháp đèn khổng lồ.

Ý kiến của bạn