Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong cấu trúc của phân tử ADN có bao nhiêu loại bazo n

Trong cấu trúc của phân tử ADN có bao nhiêu loại bazo n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong cấu trúc của phân tử ADN có bao nhiêu loại bazo nitơ khác nhau


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong cấu trúc của phân tử ADN có 4 loại bazo nitơ cấu tạo nên 4 loại nucleotit: A,T,G,X

Chọn C

Ý kiến của bạn