Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong cấu trúc NST của sinh vật nhân thực , đơn vị cấu trức

Trong cấu trúc NST của sinh vật nhân thực , đơn vị cấu trức

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong cấu trúc NST của sinh vật nhân thực , đơn vị cấu trức gồm 146 cặp nucleotit quấn quanh 8 phân từ histon được gọi là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cấu trúc hiển vi của sinh vật nhân thức có các mức độ cấu tạo như sau

- Đơn vị cơ bản cấu tạo nên NST là nucleoxom

- Mỗi nucleoxom gồm 8 phân tử protein histon được quấn quanh bởi 1 ¾ vòng AND tương ứng với 146 cặp nucleotit

- Các nucleoxom cạnh nhau được nối với nhau bởi một đoạn AND tạo thành chuỗi nucleoxom (sợi cơ bản)

- Sợi cơ bản (11nm) → Sợi nhiễm sắc (30nm) →Cromatit (700nm) →NST (1400nm)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn