Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong chọn giống cây trồng, hóa chất thường được dùng để gây

Trong chọn giống cây trồng, hóa chất thường được dùng để gây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong chọn giống cây trồng, hóa chất thường được dùng để gây đột biến đa bội thể là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong chọn giống cây trồng, hóa chất thường được dùng để gây đột biến đa bội thể là cônxixin

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn