Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong chọn giống cây trồng, người ta có thể tiến hành lai xa

Trong chọn giống cây trồng, người ta có thể tiến hành lai xa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong chọn giống cây trồng, người ta có thể tiến hành lai xa giữa loài cây hoang dại và loài cây trồng để :

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các loài hoang dại thường có đặc tính khả năng sinh tồn rất cao, lai xa giúp đưa được gen quy định tinh trạng này vào cây trồng

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn