Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong chọn giống, để tạo được giống có ưu thế lai cao, người

Trong chọn giống, để tạo được giống có ưu thế lai cao, người

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong chọn giống, để tạo được giống có ưu thế lai cao, người ta làm theo quy trình:

       (1) cho lai giữa các dòng thuần chủng với nhau (lai khác dòng đơn, lai khác dòng kép; lai thuận nghịch; lai xa...

       (2) chọn tổ hợp lai có ưu thế lai cao.

       (3) Tạo dòng thuần chủng bằng cách cho tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết qua nhiều đời.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các bước: Tạo dòng thuần → cho lai các dòng thuần tạo thể dị hợp có ưu thế lai cao → chọn lọc tổ hợp có ưu thế lai cao nhất

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn