Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong chọn tạo giống lai có ưu thế lai cao ở thực vật, loại

Trong chọn tạo giống lai có ưu thế lai cao ở thực vật, loại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong chọn tạo giống lai có ưu thế lai cao ở thực vật, loại biến dị được các nhà chọn giống áp dụng phổ biến nhất là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong chọn tạo giống lai có ưu thế lai cao ở thực vật ,loại biến dị được các nhà chọn giống áp dụng phổ biến nhất là biến dị tổ hợp

Vì lượng biến dị tổ hợp có xác suất xuất hiện nhiều hơn các loại biến dị khác

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn