Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, ngành trồng trọt

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, ngành trồng trọt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, ngành trồng trọt chiếm (%):


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn