Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong cơ cấu kinh tế phân theo ngành năm 2007, các vùng kinh

Trong cơ cấu kinh tế phân theo ngành năm 2007, các vùng kinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong cơ cấu kinh tế phân theo ngành năm 2007, các vùng kinh tế trọng điểm xếp theo thứ tự có tỉ trọng khu vực III (dịch vụ) từ cao đến thấp như sau:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn