Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở Ecoli, khi

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở Ecoli, khi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở Ecoli, khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi không có lactose thì protein ức chế sẽ liên kết vào vùng vận hành (Operater)Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn