Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E

Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E coli, vùng khởi động (promoter) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn