Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong công nghệ tế bào thực vật, phương pháp nào có thể tạo

Trong công nghệ tế bào thực vật, phương pháp nào có thể tạo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong công nghệ tế bào thực vật, phương pháp nào có thể tạo ra giống mới đồng hợp tử về tất cả gen ở tế bào lưỡng bội?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phương pháp có thể tạo ra giống mới đồng hợp tử về tất cả các gen là :lưỡng  bội hóa mô đơn bội ( tế bào giao tử ) bằng conxisin

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn