Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn