Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong dao động điều hòa của một vật quanh vị trí cân bằng, p

Trong dao động điều hòa của một vật quanh vị trí cân bằng, p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong dao động điều hòa của một vật quanh vị trí cân bằng, phát biểu nào sau đây đúng đối với lực đàn hồi tác dụng lên vật ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn