Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong dao động điều hòa của vật biểu thức nào sau đây là  sa

Trong dao động điều hòa của vật biểu thức nào sau đây là  sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong dao động điều hòa của vật biểu thức nào sau đây là  sai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn