Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

TRong điều kiện nghiệm đúng của quy luật Hacdi-Vanbee, quần

TRong điều kiện nghiệm đúng của quy luật Hacdi-Vanbee, quần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

TRong điều kiện nghiệm đúng của quy luật Hacdi-Vanbee, quần thể có thành phần kiểu gen nào sau đây sẽ không thay đổi cấu trúc di truyền khi thực hiện ngẫu phối?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quần thể sẽ không thay đổi cấu trúc di truyền khi thực hiện ngẫu phối là quần thể  đã đạt trạng thái cân bằng .

Khi xảy ra ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái cân bằng theo định luật Hacđi-Vanbec. Khi đó thoả mãn đẳng thức:

              p2AA + 2pqAa + q2aa  = 1

·  Nếu p2 ×  q2  =    => Quần thể cân bằng.

· Nếu :  p2 ×  q2  ≠  => Quần thể không cân bằngThay số liệu ở các đán án vào công thức cần kiểm tra  thì  ta có  đáp án D thỏa mãn .

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn