Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa diễn ra vớ

Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa diễn ra vớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa diễn ra với cường độ mạnh, tạo nên một lớp đất dày. Mưa nhiều rửa trôi các chất badơ dễ tan làm đất chua, đồng thời có sự tích tụ oxit sắt và oxit nhôm. Đó là qúa trình hình thành đất ở vùng có khi hậu:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn