Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, so vớ

Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, so vớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn