Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện có điện dung

Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện có điện dung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện có điện dung C, đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u=U_{0}cosomega t thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i=Isqrt{2}cos(omega t+varphi _{i}) , trong đó I và varphi _{i} được xác định bởi các hệ thức


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án là B

Trong mạch chỉ có tụ điện. Lúc đó cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch góc 

Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch là : 

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn