Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp nếu ZL gt ZC th

Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp nếu ZL gt ZC th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, nếu ({Z_L} > {Z_C}) thì pha của cường độ dòng điện i chạy trong mạch so với pha của điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Độ lệch pha giữa u và i được xác định theo công thức: (tan varphi  = dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R})

Giải chi tiết:

Độ lệch pha giữa u và i: (varphi  = {varphi _u} - {varphi _i})

Với (tan varphi  = dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R})

Nếu ({Z_L} > {Z_C} Rightarrow tan varphi  > 0 Rightarrow varphi  > 0 Rightarrow {varphi _u} > {varphi _i})

( Rightarrow ) i trễ pha hơn u.

Chọn D.

Ý kiến của bạn