Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong đoạn văn     “Ba chỉ nhỏ nhẹ khuyên tôi - Chú Tư

Trong đoạn văn     “Ba chỉ nhỏ nhẹ khuyên tôi - Chú Tư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong đoạn văn :

    “Ba chỉ nhỏ nhẹ khuyên tôi:

 - Chú Tư sống dở, mình phải sống hay như thế mới tốt, con ạ !”

Dấu gạch ngang dùng để làm gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Dấu gạch ngang.

Giải chi tiết:

Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật.

Chọn A.

Ý kiến của bạn