Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T1 là

Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T1 là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T1 là chu kỳ của dòng điện ba pha, T2 là chu kỳ quay của từ trường và T3 là chu kỳ quay của roto. Biểu thức nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn