Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong Đông - Xuân 1953-1954 bộ đội chủ lực Việt Nam mở

Trong Đông - Xuân 1953-1954 bộ đội chủ lực Việt Nam mở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong Đông - Xuân 1953-1954, bộ đội chủ lực Việt Nam mở chiến dịch tiến công quân Pháp ở


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 147.

Giải chi tiết:

Trong Đông - Xuân 1953-1954, bộ đội chủ lực Việt Nam mở chiến dịch tiến công quân Pháp ở thị xã Lai Châu.

Chọn C.

Ý kiến của bạn