Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong đợt rét hại tháng 1-2/2016 ở Việt Nam, rau và hoa quả

Trong đợt rét hại tháng 1-2/2016 ở Việt Nam, rau và hoa quả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong đợt rét hại tháng 1-2/2016 ở Việt Nam, rau và hoa quả mất mùa, cỏ chết và ếch nhái ít hẳn là biểu hiện:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đợt rét hại này không phải năm nào cũng vậy, chỉ có năm đấy bất chợt thời tiết thay đổi => biến động không theo chu kỳ

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn