Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong giao thoa ánh sáng qua 2 khe Young, khoảng vân giao th

Trong giao thoa ánh sáng qua 2 khe Young, khoảng vân giao th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong giao thoa ánh sáng qua 2 khe Young, khoảng vân giao thoa bằng i. Nếu đặt toàn bộ thiết bị trong chất lỏng có chiết suất n thì khoảng vân giao thoa sẽ bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn