Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong giao thoa sóng cơ với hai nguồn kết hợp, cùng pha thì

Trong giao thoa sóng cơ với hai nguồn kết hợp, cùng pha thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong giao thoa sóng cơ với hai nguồn kết hợp, cùng pha thì tại vân cực tiểu, hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

bán nguyên lần bước sóng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn