Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B d

Trong giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha, cùng tần số f = 16Hz. Tại một điểm M trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng d1 = 30cm, d2 = 25,5cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

            


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hai nguồn cùng pha thì đường trung trực là đường cực đại (k = 0). Giữa M và đường trung trực có 2 dãy cực đại khác nên tại M có: k = 3 Ta có:  Tốc độ truyền sóng: 

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn