Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện

Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 Ω, tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Điện trở thuần của cuộn dây là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gọi  r là điện trở thuần của cuộn dây.

  UMB = IZMB =   

UMB = UMBmin khi  

  có giá trị cực đại.

  Y = Ymax khi ZL = ZC  trong mạch có cộng hưởng. Khi đó I =

   UMBmin =  r => 75 = => r = 24 Ω.  

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn