Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo.    

Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo.    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo.

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỷ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn