Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hai khổ thơ đầu tác giả nhắc đến những loài cây n

Trong hai khổ thơ đầu tác giả nhắc đến những loài cây n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hai khổ thơ đầu, tác giả nhắc đến những loài cây nào? Mỗi loài cây được miêu tả với những đặc điểm gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài thơ

Giải chi tiết:

- Loài cây được nhắc đến: dứa dại, hoa sim, hoa chuối.

Ý kiến của bạn