Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong hệ sinh thái, nếu sinh khối của thực vật ở các chuỗi l

Trong hệ sinh thái, nếu sinh khối của thực vật ở các chuỗi l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hệ sinh thái, nếu sinh khối của thực vật ở các chuỗi là bằng nhau, trong số các chuỗi thức ăn sau, chuỗi thức ăn cung cấp năng lượng cao nhất cho con người là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Năng lượng mà con người nhận được nhiều nhất là năng lượng nhận trực tiếp từ sinh vật sản xuất

Vì thông qua các  bậc dinh dưỡng  năng lượng bị thất thoát

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn