Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò tru

Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò tru

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nhóm sinh vật có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật là sinh vật sản xuất

Chúng làm được điều này là nhờ quá trình qua hợp, nhờ đó chuyển năng lượng mặt trời thành năng lượng trong các hợp chất hữu cơ

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn