Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hệ thống ngành chăn nuôi, đàn lợn cung cấp:

Trong hệ thống ngành chăn nuôi, đàn lợn cung cấp:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hệ thống ngành chăn nuôi, đàn lợn cung cấp:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn