Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hiện tượng quang điện, vận tốc ban đầu của các êle

Trong hiện tượng quang điện, vận tốc ban đầu của các êle

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

    Trong hiện tượng quang điện, vận tốc ban đầu của các êlectrôn quang điện bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn