Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hiện tượng quang – phát quang, nếu ánh sáng phát quang

Trong hiện tượng quang – phát quang, nếu ánh sáng phát quang

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hiện tượng quang – phát quang, nếu ánh sáng phát quang là ánh sáng màu lục thì ánh sáng kích thích không thể là ánh sáng nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn