Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hình bên, cô gái nào thực hiện công nhiều nhất khi kéo

Trong hình bên, cô gái nào thực hiện công nhiều nhất khi kéo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hình bên, cô gái nào thực hiện công nhiều nhất khi kéo xô nước lên? (hình trang 76)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Ý kiến của bạn