Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hình vẽ là một người cầm chiếc đinh ghim bằng ngón trỏ

Trong hình vẽ là một người cầm chiếc đinh ghim bằng ngón trỏ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hình vẽ là một người cầm chiếc đinh ghim bằng ngón trỏ và ngón cái. Khi tác dụng lực lên đinh ghim thì ngón cái sẽ thấy đau. Lí giải nào sau đây là phù hợp nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn