Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hỗn hợp X gồm Fe2O3; ZnO; Cu tác

Trong hỗn hợp X gồm Fe2O3; ZnO; Cu tác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hỗn hợp X gồm Fe2O3; ZnO; Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với NaOH loãng dư thu được lương kết tủa gồm


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn