Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hộp có 56 viên bi xanh Số bi xanh giảm đi 7 lần t

Trong hộp có 56 viên bi xanh Số bi xanh giảm đi 7 lần t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hộp có 56 viên bi xanh. Số bi xanh giảm đi 7 lần thì bằng số bi đỏ. Hỏi trong hộp có tất cả bao nhiêu viên bi xanh và đỏ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tìm số bi đỏ, sau đó tìm tổng số bi đỏ và bi xanh trong hộp.

Giải chi tiết:

Số bi đỏ là:

(56:7 = 8) (viên)

Trong hộp có tất cả số viên bi xanh và đỏ là:

(56 + 8 = 64) (viên)

Đáp số: 64 viên bi.

Chọn C.

Ý kiến của bạn