Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong ion R+, tổng số hạt cơ bản là 57 hạt. Trong

Trong ion R+, tổng số hạt cơ bản là 57 hạt. Trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong ion R+, tổng số hạt cơ bản là 57 hạt. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 17 hạt. Số electron độc thân của R là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong R có các hạt p ; e ; n

=> Trong R+có : p = e – 1 ; n

=> p + e – 1 + n = (2p – 1) + n = 57

Lại có : (2p – 1) – n = 17

=> p = 19 ; n = 20

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p64s1

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn