Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian Oxyz hình chiếu vuông góc của điểm A 8

Trong không gian Oxyz hình chiếu vuông góc của điểm A 8

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian (Oxyz), hình chiếu vuông góc của điểm (Aleft( {8;,,1;,2} right)) trên trục (Ox) có tọa độ là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hình chiếu vuông góc của điểm (Mleft( {a;,,b;,,c} right)) trên trục (Ox) là (M'left( {a;,,0;,,0} right).)

Giải chi tiết:

Hình chiếu vuông góc của điểm (Aleft( {8;,,1;,,2} right)) trên trục (Ox) là (A'left( {8;,,0;,,0} right).) 

Chọn B.

Ý kiến của bạn