Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian Oxyz viết phương trình mặt cầu S có tâ

Trong không gian Oxyz viết phương trình mặt cầu S có tâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian (Oxyz), viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là điểm (Ileft( {0;0; - 3} right)) và được cắt bởi mặt phẳng (left( alpha  right):2x + y + 2z - 3 = 0) theo giao tuyến là đường tròn (left( C right)) có bán kính bằng 4.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn