Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 vecto (overrigh

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 vecto (overrigh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 vecto (overrightarrow a (5;7;2);,overrightarrow b (3;0;4);,overrightarrow c ( - 6;1; - 1)). Tìm tọa độ của vecto (overrightarrow m  = 3overrightarrow a  - 2overrightarrow b  + overrightarrow c )?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(overrightarrow m  = 3overrightarrow a  - 2overrightarrow b  + overrightarrow c  = left( {3.5 - 2.3 - 6;,,3.7 - 2.0 + 1;,,3.2 - 2.4 - 1} right) = left( {3;,,22;,, - 3} right).)

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn