Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm A 100

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm A 100

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz) cho bốn điểm (Aleft( {1;0;0} right),,,Bleft( {0;1;0} right)), (Cleft( {0;0;1} right)) và (Dleft( { - 2;1; - 1} right)). Thể tích của tứ diện (ABCD) là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: ({V_{ABCD}} = dfrac{1}{6}left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right].overrightarrow {AD} } right|).

Giải chi tiết:

Ta có: (overrightarrow {AB}  = left( { - 1;1;0} right)); (overrightarrow {AC}  = left( { - 1;0;1} right)); (overrightarrow {AD}  = left( { - 3;1; - 1} right)).

(begin{array}{l} Rightarrow left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right] = left( {1;1;1} right)\ Rightarrow left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right].overrightarrow {AD}  = 1.left( { - 3} right) + 1.1 + 1.left( { - 1} right) =  - 3end{array})

Vậy ({V_{ABCD}} = dfrac{1}{6}left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right].overrightarrow {AD} } right| = dfrac{1}{6}.3 = dfrac{1}{2}).

Chọn D.

Ý kiến của bạn