Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(2;0;0),

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(2;0;0),

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(2;0;0), B(0;–1;0), C(0;0;1). Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ ABC


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn