Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(3; 4; 5). Gọ

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(3; 4; 5). Gọ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(3; 4; 5). Gọi N là điểm thỏa mãn (overrightarrow {MN}  =  - 6overrightarrow i ). Tìm tọa độ của điểm N.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi N(x; y; z). Ta có:

(eqalign{  & overrightarrow {MN}  =  - 6overrightarrow i  = ( - 6;0;0) = left( {x - 3,y - 4,z - 5} right)  cr   &  Rightarrow Nleft( { - 3;4;5} right). cr} )

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn