Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d đi qu

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d đi qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d đi qua điểm M(0;-1;1) và có véc tơ chỉ phương underset{u}{rightarrow}=(1;2;0); điểm A(-1;2;3). Viết phương trình mặt phẳng (p) chứa đường thẳng d sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng 3


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đường thẳng d đi qua điểm M(0;-1;1) và có véctơ chỉ phương

Gọi là véctơ pháp tuyến của (P)

Do (P) chứa d nên:

Phương trình (P) có dạng: a(x-0)+b(y+1)+c(z-1)=0

ax+by+cz+b-c=0

d(A;(P))=3

Mà a=-2b =>

Chọn b=-1 =>

Ta được phương trình (P) là: 2x-y-2z+1=0

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn