Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho overrightarrow

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho overrightarrow

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho (overrightarrow a  = 2overrightarrow i  + overrightarrow k  - 3overrightarrow j ). Tọa độ của vectơ (overrightarrow a ) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn