Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong khu vực II chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp v

Trong khu vực II chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong khu vực II, chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và đa dạng hóa sản phẩm tốt nhằm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 20 – Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Giải chi tiết:

Trong khu vực II, chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và đa dạng hóa sản phẩm tốt để phù hợp hơn với yêu cầu của thị trường và tăng hiệu quả đầu tư.

Chọn D

Ý kiến của bạn