Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong kĩ thuật chuyển gen, thể truyền có thể là: (1). Plasm

Trong kĩ thuật chuyển gen, thể truyền có thể là: (1). Plasm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong kĩ thuật chuyển gen, thể truyền có thể là:

(1). Plasmit                                   (2). Vi khuẩn                           (3). Súng bắn gen

(4). Virut                                                (5). Vi tiêm                              (6). NST nhân tạo. 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thể truyền  được  dùng  trong kĩ thuật chuyển gen cần có bản chất là AND

Thể truyền  được dùng trong kĩ thuật chuyển gen gồm plasmit, virut , NST nhân tạo

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn